Europees Erfgoedjaar: Duurzaam vakmanschap

Bron: www.europeeserfgoedjaar.nl

Thema in februari 2018
De instandhouding van ons Europese erfgoed vraagt om gespecialiseerd ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat de belangstelling voor erfgoed gepaard gaat met het voortbestaan van kennis over oude technieken en historische materialen. Ondanks de toegenomen belangstelling voor ambachtelijk en lokaal gefabriceerde producten, blijft het een enorme uitdaging om straks voldoende gekwalificeerde vakmensen op onze steigers te hebben staan.
Een van de aspecten die we binnen dit thema onder het voetlicht brengen is de toepassing van nieuwe technologische innovaties om eeuwenoude ambachten en materialen in stand te houden. In deze maand willen we zoveel mogelijk jongeren enthousiasmeren voor dit prachtige vakgebied.

Schijnwerperproject
Duurzaam vakmanschap: hoe behouden we ons erfgoed in de toekomst?

Hoe kunnen we jongeren enthousiasmeren voor ambachtelijk vakmanschap? Die vraag staat deze maand centraal. Wat denken bijvoorbeeld jonge vaklieden zelf over het aantrekkelijk maken en houden van het restauratievak.

Een expertmeeting probeert hierop antwoorden te vinden. Tijdens een publieksevenement kunt u zelf proeven aan diverse ambachtelijke disciplines.

Activiteiten bij deze schijnwerper: