TAVE

Deze website is de digitale weerslag van het project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed” (TAVE) in 2017 – 2019. Het project is inmiddels afgerond en deze website wordt niet meer bijgewerkt. De inhoud zal zo spoedig mogelijk gearchiveerd worden op de website van Het Historisch Bedrijfsvaartuig, lvbhb.nl. Op dit moment ontbreekt daarvoor echter de mankracht.

Wat hield het project TAVE in?

Traditionele scheepsambachten staan onder druk. Het aantal beoefenaren neemt af door verdere commercialisering van scheepswerven, vergrijzing en gebrek aan aandacht. Het project “Traditionele Ambachten Varend Erfgoed” (TAVE) beoogt dit “tij te keren”.

Uit een scala van scheepsambachten zijn vier technieken gekozen met maatschappelijke relevantie ten behoeve van het behoud (in originele staat!) van de huidige collectie Varend Erfgoed. Concreet gaat het om klinken, staaldraad splitsen, rondhouten fabriceren en planken (huidgangen) krombranden.

TAVE heeft d.m.v. onder meer vastlegging van deze technieken in beeld en schrift, aanbieden van “lesmateriaal” aan technische (scheeps)opleidingen én het benutten van mogelijkheden voor inloopworkshops en PR bij twee concrete evenementen de aandacht gevestigd op deze ambachten en daarmee de belangstelling bij jongeren, scheepseigenaren en het publiek vergroot.

De hoop van de initiatiefnemers is dat dit het begin wordt van een “revival” van scheepsambachten en dat dit initiatief een vruchtbaar vervolg krijgt!

Opdrachtgever:

Het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB)
Rolf van der Mark (voorzitter)

Projectleider: Petra Spithost
Voor vragen en opmerkingen over deze website: webredactie@lvbhb.nl

Projectdocument

Projectdocument TAVE: Traditionele Ambachten Varend Erfgoed.