2108 Europees jaar van het Cultureel Erfgoed

Bron: www.europeeserfgoedjaar.nl

Waarom een Europees Erfgoedjaar?
Erfgoed speelt een belangrijke rol binnen het cultureel diverse Europa. Op iedere hoek van de straat kun je in alle Europese landen erfgoed vinden: het omringt ons in dorpen, steden, landschappen en zelfs onder de grond als archeologische vondsten. Om het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan te benadrukken, heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Gedurende dit themajaar zullen in heel Europa activiteiten en evenementen plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, ertoe aan te zetten om het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Zo laten we overal in Europa zien hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.

Erfgoed verbindt, Europa inspireert
Ook Nederland geeft invulling aan dit Europese themajaar. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa verbindt’ zullen door het hele land activiteiten plaatsvinden die het Nederlandse erfgoed met Europa verbinden. Vele (erfgoed)organisaties gaan in hun programmering de internationale aspecten van ons erfgoed belichten, zoals Open Monumentendag, De Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis en Nationale Museumweek. Ook wordt aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.