Scheepsambachten.nl online

Onze website, hoe karig deze ook nog lijkt, is online. Niet alleen ons eindproduct krijgt heeft een belangrijk element online: het delen van kennis, vaardigheden en lesmateriaal, maar ook het proces er naar toe delen we graag met jullie.

We hopen dat we gedurende de loop van het proces scholen, restaurateurs en scheepseigenaren al kunnen enthousiasmeren voor een hernieuwde belangstelling voor de traditionele scheepsambachten om ons varend erfgoed te kunnen behouden.

Ben jij iemand die één van de ambachten beheerst en toepast en vind je het leuk om een bijdrage aan het project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed te leveren?

Of heb jij foto’s en filmmateriaal dat we zouden mogen gebruiken (uiteraard met naamsvermelding)?

Neem dan contact op met: Petra Spithost (projectleider)