TAVE in de pers

Het persbericht over het project Traditionele Scheepsambachten Varend Erfgoed is opgepakt door Schuttevaer. De ambachten verdienen alle aandacht en aandacht in de media draagt daar haar steentje aan bij.

Klik hier voor het persbericht op Schuttevaer.nl

Tekst persbericht:

TAVE zorgt voor kennisbehoud oude scheepsambachten

Kennis en kunde van traditionele scheepsambachten blijven behouden met TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed). Dit nieuwe project van de vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) krijgt steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De eerste TAVE-workshop is 28 juli tijdens de varend erfgoedmanifestatie Hassailt.

 

Van 28 tot en met 30 juli, tijdens de jaarlijkse Varend Erfgoedmanifestatie, kan het publiek kennis maken met zo’n 200 monumentale bedrijfsvaartuigen. Die verzamelen zich dit jaar in Hasselt (Ov.) op het evenement Hassailt. Er is ook speciale aandacht voor de traditionele scheepsambachten in de vorm van workshops en demonstraties.

Particulier bezit
Gelukkig gaat het goed met het behouden van ons varend erfgoed, meldt de LVBHB. ‘Veel bedrijfsvaartuigen uit eind 19e en begin 20e eeuw zijn bewaard gebleven en zijn nu in het bezit van particulieren. Dit zijn echte liefhebbers die veel geld en tijd investeren in het behoud van hun schip, dat vaak uiterlijk nog in de originele staat is. Nederland bezit de grootste vloot van varend erfgoed ter wereld.’

Een van de voorwaarden voor de originele staat van deze schepen is de toepassing van oude scheepstechnieken. Denk bijvoorbeeld aan klinken, staaldraad splitsen, huidgangen krombranden en rondhouten maken. Deze kennis dreigt verloren te gaan als gevolg van het feit dat nieuwere technieken, zoals lassen en het gebruik van stalen masten, economisch gezien veel aantrekkelijker zijn.

Levend houden
Om de oude scheepsambachten levend te houden heeft de vereniging het Historisch Bedrijfsvaartuig het project TAVE opgericht (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed), mede dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernard Cultuurfonds. Dit project gaat traditionele technieken en ambachten die verbonden zijn met onze historische schepen, demonstreren en in beeld en schrift vastleggen.

Ook de Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten BASM, een andere behoudsorganisatie op het gebied van historische bedrijfsvaartuigen, heeft belang bij het behoud van de kennis van oude scheepsambachten. De BASM heeft zich inmiddels met een financiële bijdrage aangesloten bij het project TAVE.

Petra Spithost, projectleider van TAVE, vertelt dat zij met behulp van de verkregen subsidies in staat is om de kennis rond deze ambachten vast te leggen en bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen bij zeevaartscholen, technische opleidingen, de nieuwe generatie ambachtslieden en scheepswerven. Ook scheepseigenaren kunnen deze kennis raadplegen voor bijvoorbeeld het maken van een nieuwe houten mast of het klinken van hun schip.