Boeken Geschreven Door samengest. en uitg. door de Stichting Bedrijfsopleiding Metaal- en Electrotechnische Industrie "Bemetel".