BASM

BASM steunt TAVE financieel

Het project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed (TAVE) is erg blij met de financiële steun van de Sichting B.A.S.M.

Het project TAVE is geïnitieerd door de LVBHB met als doel de kennis rond oude scheepsambachten te behouden zodat wij onze historische schepen zo veel als mogelijk hun historische uiterlijk kunnen laten behouden. Dit geldt ook voor de schepen die onder de doelgroep van B.A.S.M. vallen.

De Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten is een behoudorganisatie op het gebied van historische bedrijfsvaartuigen: stoomvaartuigen en motorsleepboten, overheidsvaartuigen, werfvaartuigen en opduwers.

De eigenaren van deze vaartuigen worden door de Stichting vertegenwoordigd in diverse overleg organen. Daarnaast is de stichting uitgever van het blad Sleep- & Duwvaart. B.A.S.M. is enthousiast over het project:

“TAVE” is voor onze organisatie van belang m.b.t. de huidige ambachten Klinken en Staaldraden splitsen en kan in de toekomst van belang worden als men b.v. ook varen met een opduwer gaat opnemen in de workshops.”

TAVE wordt nu gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het PBCFBASM en het Historisch Bedrijfsvaartuig.