TAVE zoekt projectleider

LVBHB voorzitter en initiatiefnemer van TAVE, Rolf van der Mark, doet op 19-12-2016 een oproep in de Bulletalie, de digitale nieuwsbrief van het Historisch Bedrijfsvaartuig.

Wie wil het project TAVE leiden?

Het bestuur zoekt een projectleider voor het project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed (TAVE). TAVE staat op de website. De financiering is voor iets meer dan de helft van de begroting afgedekt; het bestuur probeert aanvullende financiering te regelen.

De projectleider die we zoeken zal rapporteren aan het bestuur. We verwachten dat de projectleider het hele project, zoals gedefinieerd, in 2017 afrondt. Het project zal een behoorlijke inspanning vergen van de projectleider.

Kandidaten worden gevraagd zich voor 10 januari 2017 te melden bij het bestuur (Rolf van der Mark; voorzitter@ lvbhb.nl) met opgave van:

  • Een (kort) Plan van Aanpak
  • Verwachte benodigde inspanning (in uren)
  • Eventueel gewenste vergoeding
  • Meer informatie is te verkrijgen bij mij (0629264252 of via de e-mail)

Rolf van der Mark