LVBHB initieert TAVE

Rolf van der Mark, initiatiefnemer en voorzitter LVBHB

LVBHB initieert het project TAVE: Traditionele Ambachten Varend Erfgoed

Traditionele scheepsambachten staan onder druk. Het aantal beoefenaren neemt af door verdere commercialisering van scheepswerven, vergrijzing en gebrek aan aandacht. Het project “Traditionele Ambachten Varend Erfgoed” (TAVE) beoogt dit “tij te keren”. Een initiatief van voorzitter Rolf van der Mark van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB).

Uit een scala van scheepsambachten zijn vier technieken gekozen met maatschappelijke relevantie ten behoeve van het behoud (in originele staat!) van de huidige collectie Varend Erfgoed. Concreet gaat het om klinken, staaldraad splitsen, rondhouten fabriceren en planken (huidgangen) krombranden.

TAVE wil d.m.v. onder meer vastlegging van deze technieken in beeld en schrift, aanbieden van “lesmateriaal” aan technische (scheeps)opleidingen én het benutten van mogelijkheden voor inloopworkshops en PR bij twee concrete evenementen de aandacht vestigen op deze ambachten en daarmee de belangstelling bij jongeren, scheepseigenaren en het publiek vergroten.

Het project wordt uitgevoerd in 2017. De hoop van de initiatiefnemers is dat dit het begin wordt van een “revival” van scheepsambachten en dat dit initiatief een vruchtbaar vervolg krijgt!